Úterý, 28 března, 2023

Co je geometrický plán a kdy se bez něj neobejdeme?

Redakce doporučuje

Bez geometrického plánu se neobejde žádný zápis vlastnických nebo dalších věcných práv do katastru nemovitostí. Je tak nedílnou součástí žádostí o změnu v katastrální mapě třeba při stavbě domu k průběhu věcného břemene nebo při změně hranic pozemku.

Potřebujeme-li geometrický plán, oslovíme firmu, která provádí geodetické prace. Plán je pak technickým podkladem, který potřebujeme ke kupním i darovacím smlouvám, požadavku na přidělení čísla popisného, kolaudaci i rozdělení pozemků. Zkrátka vždy, když na části pozemku nebo nemovitosti dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a také zakreslit do katastru nemovitostí, musíme doložit také geometrický plán. Takových situací je mnoho, nejčastěji se můžeme setkat s několika z nich.

  • Rekonstrukce nebo přístavba, která změní obvod našeho domu. Plány původně zanesené do katastru nemovitostí, tak přestanou platit a je nutné znovu doložit nový geometrický plán.
  • Změna hranice pozemku, když například my chceme větší předzahrádku, a naopak sousedovi vyhovovalo více místa v zadní zahradě. Je tak možné se domluvit na novém zaměření pozemku a změně hranic, které budou následně zaneseny do katastru.
  • Rozdělení jednoho pozemku na více parcel, například při dědictví a potřebě rozdělení mezi více sourozenců, nebo chceme část svého pozemku odprodat či darovat.
  • Věcné břemeno na části našeho pozemku, jako je například příjezdová cesta souseda k jeho pozemku nebo cizí inženýrská síť. I pro tyto účely jsou potřeba geodetické práce Praha nebo kdekoli v republice pro vyhotovení geometrického plánu, který je následně zanesen do katastru nemovitostí.

Geometrický plán je tak potřeba téměř při každé změně, kterou na svém pozemku provedeme, a je nutné ji zanést do katastru nemovitostí. Za změnu je považováno i dokončení nové stavby nebo zapsání nového věcného břemene.

Předchozí článek
Další článek
Znáte výhody elektrického podlahového vytápění?
- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články