Sobota, 8 října, 2022

Unie má dohodu o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor

Redakce doporučuje

Evropská komise v pondělí přivítala politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou EU (členské země) o návrhu týkajícím se úvěrového nástroje pro veřejný sektor v oblasti.

Návrh z dílny eurokomise se týká Mechanismu spravedlivé transformace a musí být ještě odsouhlasen v plénu Evropského parlamentu a ministry členských zemí, aby nové nařízení fungovalo od roku 2022.

První výzvy k předkládání návrhů v rámci tohoto nástroje by měly vyhlásit v druhé polovině roku 2021.

Lehčí splnění klimatických cílů

Nástroj je zvláště zaměřen na veřejné subjekty a vytváří preferenční úvěrové podmínky pro projekty, které negenerují dostatečné příjmy na to, aby byly finančně životaschopné. Sestává z kombinace grantů (1,5 miliardy eur) z rozpočtu EU a úvěrů (10 miliard eur) poskytovaných Evropskou investiční bankou (EIB).

Podpora ve formě grantů bude doplňovat úvěry EIB s cílem snížit finanční zátěž příjemců a zvýšit přitažlivost příslušných investic. Příjemcům bude poskytována poradenská podpora prostřednictvím poradenského centra zřízeného v rámci Programu InvestEU.

Eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira v této souvislosti upřesnila, že jde o nástroj, který regionům a komunitám pomůže řešit výzvy spojené s klimatickou transformací.

„Doplní náš soubor nástrojů na podporu osob žijících v oblastech postižených spravedlivou transformací, aby mohli získávat nové dovednosti a vytvářet nové podniky a pracovní místa,“ vysvětlila komisařka.

Podle jejích slov díky zmírnění nákladů na transformaci bude moci EU jako celek snadněji splnit cíle v oblasti klimatické neutrality do roku 2050.

Celkové investice až do 30 miliard

Tento nástroj má pomoci řešit socioekonomické výzvy spojené s přechodem na klimatickou neutralitu v těch regionech, které jsou podle plánů spravedlivé transformace území negativní nejvíce zasaženy připravovanými změnami.

Doplní další dva pilíře Mechanismu spravedlivé transformace, kterými jsou Fond na spravedlivou transformaci a zvláštní režim na spravedlivou transformaci v rámci Programu InvestEU.

Celkově se očekává, že prostřednictvím tohoto nástroje se během nadcházejících sedmi let mobilizovat investice ve výši 25 až 30 miliard eur. Jeho hlavním finančním partnerem bude EIB.

Nástroj bude provádět Eurokomise a Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (Cine). Podpora se bude poskytovat buď na individuální projekty, nebo prostřednictvím rámcových úvěrů.

Přednost by měli mít příjemci nacházející se v nejméně rozvinutých regionech EU.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články